Disclaimer
Als u op deze site komt en de site gaat gebruiken, betekent dat u instemt met de volgende bepalingen.

www.cats-advies.nl is een website van Cats Financieel Advies en valt derhalve onder alle regels en vergunningen van dit bedrijf.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, door gebruik van deze site, wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Informatie
De informatie op deze site is inhoudelijk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door en in opdracht van Cats Financieel Advies, tenzij duidelijk aangegeven dat het van een andere bron komt.

Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen in de tekst mogelijk onjuistheden of onvolkomenheden voorkomen. Cats Financieel Advies aanvaardt ten aanzien van deze mogelijke onjuistheden en/of onvolkomenheden en de daaruit voortvloeiende directe en/of indirecte schade geen enkele aansprakelijkheid.

Verder vindt Cats Financieel Advies het belangrijk alle gebruikers er op te wijzen, dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan de op deze website opgenomen informatie. De informatie die via hyperlinks bereikbaar is valt ook niet onder de verantwoording van Cats Financieel Advies. Cats Financieel Advies aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor mogelijke directe en/of indirecte schade welke voorvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Virussen
Er wordt geen garantie gegeven dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

januari 2015