Privacy verklaring

www.cats-advies.nl
is een onderdeel van Cats Financieel Advies

Bij de aanvraag van ( informatie over ) een verzekering worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en financiële diensten, alsmede voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en de bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het relatiebestand van Cats Financieel Advies.

Op de verwerking door Cats Financieel Advies van de persoonsgegevens is de gedragscode 'Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van toepassing. In deze gedragscode zijn de rechten en de plichten van partijen bij de gegevensverwerking geregeld. De volledige tekst van deze gedragscode kan worden opgevraagd bij het Informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, postbus 93450, 2509 AL Den Haag of via www.verzekeraars.nl.

Statistieken
Wij houden bezoekerstatistieken bij.

Internetsites van derden
Op internetsites van derden die via een link op deze site te bereiken zijn is deze privacy verklaring niet van toepassing

Wijzigingen
Cats Financieel Advies behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

januari 2015